Privacyverklaring GDPR-Hart voor Zorg

Wij, Hart voor Zorg, Nele Janssens, Virginie Deconinck en Sophie Dufour nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

In deze verklaring leggen we uit waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn Nele Janssens (Koningin Astridlaan 14 8520 Kuurne, 0473313839) en Virginie Deconinck (Kruisstraat 91 8560 Wevelgem0479318197). Voor vragen bij deze verklaring kan u ons steeds contacteren op de vermelde adressen of telefoonnummers.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij U vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens verwerkt met als doeleinden patiëntenzorg, verslaggeving, registraties van de geleverde zorgen en de mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd.

U kan ons, via een verzoek, altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken. Indien u persoonsgegevens wil wijzigen of schrappen dan gebeurt dit zo snel mogelijk en binnen de 15 dagen.

Gegevens kunnen aan ontvangers worden doorgegeven. Deze ontvangers kunnen zijn mutualiteiten, uw persoonlijke artsen en onze softwareleverancier JPL Solutions die ook allen gebonden zijn aan de privacywetgeving GDPR. Met JPL Solutions hebben wij ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uw gegevens worden minimum 10 jaar bewaard en worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

Bij datalekken starten wij onmiddellijk de procedure om dit te melden bij de bevoegde autoriteiten,  brengen wij u op de hoogte en zullen we er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van uw gegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons. Bent u het niet eens met de manier waarop wij gegevens verwerken dan kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be-drukpersstraat 35 1000 Brussel).

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger .

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen enkel de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Bij een aanpassing brengen we u op de hoogte.